YÖNETİMDE PROTOKOL KURALLARI

DEVLET MEMURLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT

ARNAVUTKÖY İLÇESİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME

EYFOR-V BİLDİRİ SUNUMU (MESLEKİ EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ)

EYFOR-IV (FATİH Projesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi)

EYFOR-III (EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU BİLDİRİLERİ)

ÖĞRENME ŞENLİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİNDE KARİYER PLANLAMASI SORUNSALI (EYFOR-V SUNUMU -ENGİN ŞİMŞEK)

AYAKKABICI

TARİHİMİZDEN ALINMASI GEREKEN DERS

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI

DEPREMDE YAPISAL OLMAYAN TEHLİKELERİN AZALTILMASI

KURUMSAL İLETİŞİM VE SINIF İÇİ ETKİLEŞİM

ADAY ÖĞRETMENLER GELİŞİM EĞİTİMİ DEVLET MEMURLARI MEVZUATI

İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI KANUNU

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

KURUMSAL İLETİŞİM

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HKKINDA KHK

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

MESLEKİ ETİK

DEVLET MEMURLARI VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASINA DAİR KANUN

22.12.2016 - SINIF YÖNETİMİ

22.12.2016 - KURUM KÜLTÜRÜ VE AİDİYET

22.12.2016 - ETKİLİ İLETİŞİM VE MOTİVASYON SUNUSU

ÇAĞIRGAN BABA

2.02.2017 Protokol ve Görgü Kuralları Sunusu

12 Mayıs 2017 Antalya Çalıştay Protokol Kuralları Sunusu

12 Mayıs 2017 Antalya Çalıştay Resmi Yazışma Sunusu

13 Eylül 2017 Edirne Uzun Köprü İlçe MEM Kurumsal İletişim Sunusu

23 Ekim 2017 Antalya Yönetimde Protokol Kuralları

16-17 OCAK 2018 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Seminer Sunuları

STK'lar da Etkili İletişim Sunusu
Web Tasarım Dinçer DEDE